Povratak nazad <

Kvalitet

Politika koja se odnosi na kvalitet i okolinu sačinjava glavni reprezentativni element zalaganja firme. U težnji ka tim vrijednostima,  nastoji se ostvarenju sledećih ciljeva:

  • Dovođenje do savršenstva sistema Facility managementa firme u odnosu prema kvalitetu i okolini i korištenje istog na svim organizacionim nivoima,
  • Zadovoljenje potreba korisnika,
  • Optimizacija korištenja firme,
  • Respektovanje normativa zajednice, nacionalne i lokalne, koji mogu da se primjene u aktivnostima firme.