Upravljanje nekretninama

Upravljanje nekretninama i konsalting je specijalizovana jedinica, posvećena pružanju korporativnih savjeta i rješenja za široki spektar grupa nekretnina u privatnom i javnom sektoru. Naši konsultanti imaju ključnu ulogu u pružanju pomoći našim klijentima u re-fokusiranju i re-pozicioniranju svojih poslovnih aktivnosti sa nekretninama, da konsoliduju postojeće snage ili razviju nove strategije i iskoriste prednosti novih trendova i mogućnosti.