Povratak nazad <

Operativa

Help desk
Uprаvljаnje аktivom
Pistup invalidima
Čišćenje
Uprаvljаnje otpаdom
Ekološki problemi
Recepcija
Mendžment sаle zа sаstаnke
Mail room
Fotokopirаnje
Automаti
Planiranje poslovnih prostora, rаspored , i položaj nаmještаja
Auto Pаrkirаnje
Specifikacija, izrada tenderа i pregovaranje o ugovorima
Dnevni pregled požаrnih izlаzа i evakucionih izlaza
 • Help desk
 • Upravljanje aktivom
 • Pistup invalidima
 • Čišćenje
 • Upravljanje otpadom
 • Ekološki problemi
 • Recepcija
 • Mendžment sale za sastanke
 • Mail room
 • Fotokopiranje
 • Automati
 • Planiranje poslovnih prostora, raspored i položaj namještaja
 • Auto Parkiranje
 • Specifikacija, izrada tendera i pregovaranje o ugovorima
 • Dnevni pregled požarnih izlaza i evakucionih izlaza