Nazad na projekte <

Vila Laurus

Tip projekta:Porodińćna vila sa pomońánim sadrŇĺajima

Investicija Simes inŇĺenjeringa

Lokacija: Strp, Kotor, Crna Gora

PovrŇ°ina lokacije:¬†1200 m2

PovrŇ°ina objekta:669 m2

Godina: 2015

Vila se nalazi u srcu Bokokotorskog zaliva, izmeńĎu Kotora i Herceg Novog, u blizini Perasta i Risna. Autentińćna lokacija i arhitektura, miris Mediterana i pogled na more ¬†ńćine vilu idealnim mjestom za odmor i¬†Ňĺivot. PejzaŇĺ obiluje autohtonim kamenom i biljkama uklopljenim u postojeńáu lovorovu Ň°umu. Dizajnerski koncept objekta predstavlja modernu interpretaciju tradicionalne arhitekture. Vila je na prodaju.¬†ViŇ°e informacija na sledeńáem linku:
http://www.villalaurus.me/#/