Nazad na projekte <

Moho kompleks ekskluzivnih vila

Tip projekta:izrada projektne dokumentacije

Lokacija: Prčanj,Kotor,Crna Gora

Godina: 2016

  • Definisanje potreba korisnika-obezbjeđujemo potpune i pravovremene informacije radi nalaženja optimalnog rešenja u svim fazama projektovanja, počev od inicajnih analiza potreba korisnika, preko planiranja i optimizacije investicije, kao i pravilnog korišćenja i održavanja sistema nakon realizacije projekta.
  • Projektovanje-uključuje izradu tehničke dokumentacije u skladu sa važećim domaćim i međunarodnim standardima, na osnovu koje se mogu pribaviti sve dozvole i saglasnosti neophodne u fazi izgradnje objekta. Izrada projekta, kontrola projektne dokumentacije, priprema dokumentacije za primopredaju objekta i nadzor nad izvođenjem projekta.