Povratak nazad <

Cjenovnik

Cjenovnik za iznajmljivanje telekomunikacione infrastrukture

1. Iznajmljivanje optičkih vlakana na stubovima javne rasvjete
1.1. Iznajmljivanje optičkih vlakana na period od 15godina-model IRU 15
Dužina optičkih vlakana j.m. Jedinična cijena – 1 optičko vlakno Jedinična cijena – 2 optička vlakna
do 10km 1 metar 2.40 3.50
od 10.1km do 30km 1 metar 2.10 3.00
od 30.1km do 50km 1 metar 1.80 2.50
Preko 50km 1 metar 1.50 2.00

2. Iznajmljivanje optičkih vlakana u kablovskoj kanalizaciji
2.1 Iznajmljivanje optičkih vlakana na period od 15 godina – model IRU 15
Dužina optičkih vlakana j.m. Jedinična cijena – 1 optičko vlakno Jedinična cijena – 2 optička vlakna
do 10km 1 metar 2.40 3.50
od 10.1km do 30km 1 metar 2.10 3.00
od 30.1km do 50km 1 metar 1.80 2.50
preko 50.1 km 1 metar 1.50 2.00
2.2. Iznajmljivanje optičkih vlakana na mjesečnom nivou
Period zakupa j.m. Jedinična cijena – 1 optičko vlakno Jedinična cijena – 2 optička vlakna
1 godina 1 metar 0.11 0.18
2 godine 1 metar 0.10 0.16
3 godine 1 metar 0.09 0.14

Navedeni iznosi su bez obračunatog PDV-a.

Iznajmljivanje optičkih vlakana po modelu (IRU 15) i iznajmljivanje stubova javne rasvjete po modelu IRU 15 i modelu IRU 5 , podrazumjeva jednokratno plaćanje naknade za period od 15 odnosno 5 godina.

U slučaju kada “simesNET “ doo Podgorica stupa u poslovno tehničku saradnju sa operatorom u cilju zaključenja usluge dobijanja optičkih kapaciteta, “simesNET” doo Podgorica zadržavaja pravo da tom operatoru odobri popust u zavisnosti od dužine dionice, načina plaćanja ili drugih medjusobnih obaveza.