Povratak nazad <

Cjenovnik

Cjenovnik za iznajmljivanje telekomunikacione infrastrukture

1. Iznajmljivanje optičkih vlakana na stubovima javne rasvjete
1.1. Iznajmljivanje optičkih vlakana na period od 15godina-model IRU 15
Dužina optičkih vlakana j.m. Jedinična cijena – 1 optičko vlakno Jedinična cijena – 2 optička vlakna
do 10km 1 metar 2.40 3.50
od 10.1km do 30km 1 metar 2.10 3.00
od 30.1km do 50km 1 metar 1.80 2.50
Preko 50km 1 metar 1.50 2.002. Iznajmljivanje optičkih vlakana u kablovskoj kanalizaciji
2.1 Iznajmljivanje optičkih vlakana na period od 15 godina – model IRU 15
Dužina optičkih vlakana j.m. Jedinična cijena – 1 optičko vlakno Jedinična cijena – 2 optička vlakna
do 10km 1 metar 2.40 3.50
od 10.1km do 30km 1 metar 2.10 3.00
od 30.1km do 50km 1 metar 1.80 2.50
preko 50.1 km 1 metar 1.50 2.00
2.2. Iznajmljivanje optičkih vlakana na mjesečnom nivou
Period zakupa j.m. Jedinična cijena – 1 optičko vlakno Jedinična cijena – 2 optička vlakna
1 godina 1 metar 0.11 0.18
2 godine 1 metar 0.10 0.16
3 godine 1 metar 0.09 0.14

Asimetrični interet

 

Asimetrični internet (Brzina konekcije)

Cijena bez PDV-a (€/mjesec)

Mbps

12 Mjeseci

1

20/2

25

2

40/2

28

3

40/4

30

4

50/3

35

5

50/5

40

6

60/5

50

7

80/

60

8

100/10

80

9

120/10

100

10

200/20

200

11

300/30

300

12

400/40

600

13

500/50

1.000

14

500/100

1.100

15

500/200

1.200

  • Instalaciona taksa se obračunava u zavisnosti od raspoložive infrastrukture na lokaciji definisanoj za preuzimanje servisa
  • Ugovor se potpisuje na rok od 12mjeseci, sa mogućnošću produženja

Simetrični interet

 

Simetrični internet

Cijena bez PDV-a (€/mjesec)

Mbps

12 Mjeseci

1

2/2

120

2

4/4

200

3

6/6

230

4

10/10

360

5

50/50

460

6

100/100

730

7

200/200

880

8

300/300

1.300

9

400/400

1.400

10

500/500

1.500

11

600/600

1.530

12

700/700

1.600

13

800/800

1.650

14

900/900

1.700

15

1000/1000

1.750

 

  • Instalaciona taksa se obračunava u zavisnosti od raspoložive infrastrukture na lokaciji definisanoj za preuzimanje servisa i naplaćuje se jednokratno.. Ukoliko su potrebna veća ulaganja, ona se mogu naplaćivati i u ratama, o čemu će Korisnik servisa (operator) biti upoznat kroz predhodno dostavljenu ponudu.
  • Ugovor se potpisuje na rok od 12mjeseci, sa mogućnošću produženja.
  • Ukoliko se servis pruža na viÅ¡e lokacija, obračunava se cijena shodno ukupnoj brzini

Biznis korisnici

  • Osim navedenih cijena internet servisa koji se odnosi na mjesečne troÅ¡kove Internet saobraćaja, nezavisno od tipa opreme koju klijent posjeduje, biznis korisnicima se u zavisnosti od paketa usluga koji Korisnik zakupi od Provajdera, nude tzv. “Flat paketi” koji podrazumijevaju uslugu korišćenja opreme, zakup telekomunikacionog porta, uslugu tehničke podrÅ¡ke i održavanja linka.

- Internet Flat 2/2Mbps........305€

- Internet Flat 4/4Mbps........385€

- Internet Flat 6/6Mbps........415€

Internet Flat 10/10Mbps....545€

 

Navedeni iznosi su bez obračunatog PDV-a.

Iznajmljivanje optičkih vlakana po modelu (IRU 15) i iznajmljivanje stubova javne rasvjete po modelu IRU 15 i modelu IRU 5 , podrazumjeva jednokratno plaćanje naknade za period od 15 odnosno 5 godina.

U slučaju kada “simesNET “ doo Podgorica stupa u poslovno tehničku saradnju sa operatorom u cilju zaključenja usluge dobijanja optičkih kapaciteta, “simesNET” doo Podgorica zadržavaja pravo da tom operatoru odobri popust u zavisnosti od dužine dionice, načina plaćanja ili drugih medjusobnih obaveza.